Mgawanyo wa Majimbo CHADEMA, CUF, NCCR, NLD (UKAWA)

0
1108
MGAWANYO WA MAJIMBO UKAWA 2015

Mgawanyo wa majimbo kwa vyama vya siasa vilivyo chini ya umoja katiba ya wananchi(UKAWA), Mgawanyo unaonyesha mkoa, jimbo na CHAMA ambacho kipo chini ya UKAWA wapi kitapeperusha bendera yake.

Kwa ufupi: 137, CUF 49, NCCR 14, NLD 3
Arusha
1.    Arumeru Mashariki
2.    Arumeru Magharibi
3.    Arusha Mjini CHADEMA
4.    Longido CHADEMA
5.    Monduli CHADEMA
6.    Karatu CHADEMA
7.    Ngorongoro CHADEMA

Dar es Salaam
1.    Ubungo CHADEMA
2.    Kawe CHADEMA
3.    Kinondoni CUF
4.    Ukonga CHADEMA
5.    Ilala CHADEMA
6.    Temeke CUF
7.    Kibamba CHADEMA
8.    Mbagala CUF
Dodoma
1.    Kondoa Mjini CUF
2.    Kondoa Vijijini CUF
3.    Chemba CUF
4.    Kibakwe NCCR
5.    Kongwa CHADEMA
6.    Dodoma Mjini CHADEMA
7.    Bahi CHADEMA
8.    Chilonwa CHADEMA
9.    Mtera NCCR
Geita
1.    Bukombe CHADEMA
2.    Busanda CHADEMA
3.    Nyang’wale CHADEMA
4.    Chato CHADEMA
5.    Mbogwe CHADEMA
Iringa
1.    Ismani CHADEMA
2.    Kalenga CHADEMA
3.    Mufindi kaskazini CHADEMA
4.    Mufindi Kusini NCCR
5.    Iringa Mjini CHADEMA
6.    Kilolo CHADEMA
7.    Mafinga Mjini CHADEMA
Kagera
1.    Karagwe CHADEMA
2.    Kyerwa CHADEMA
3.    Bukoba Mjini CHADEMA
4.    Bukoba Vijijini CUF
5.    Nkenge NCCR
6.    Muleba Kaskazini CHADEMA
7.    Muleba Kusini CHADEMA
8.    Biharamulo CHADEMA
9.    Ngara NCCR
Katavi
1.    Mpanda Mjini CHADEMA
2.    Mpanda Vijijini CHADEMA
3.    Katavi CHADEMA
4.    Nsimbo CHADEMA
5.    Kavuu CHADEMA
Kigoma
1.    Buyungu NCCR
2.    Mhambwe NCCR
3.    Kasulu Mjini NCCR
4.    Kasulu Vijijini NCCR
5.    Kigoma Kaskazini CHADEMA
6.    Kigoma Kusini NCCR
7.    Kigoma Mjini CHADEMA
8.    Manyovu NCCR
Kilimanjaro
1.    Rombo CHADEMA
2.    Same Magharibi CHADEMA
3.    Same mashariki CHADEMA
4.    Vunjo NCCR
5.    Moshi Vijijini CHADEMA
6.    Moshi Mjini CHADEMA
7.    Hai CHADEMA
8.    Siha CHADEMA
Lindi
1.    Mtama CUF
2.    Kilwa kaskazini CUF
3.    Kilwa kusini CUF
4.    Lindi mjini CUF
5.    Ruangwa CUF
6.    Nachingwea CUF
7.    Liwale CUF
8.    Mchinga CUF
Manyara
1.    Simanjiro CHADEMA
2.    Mbulu Vijijini CHADEMA
3.    Hanang CHADEMA
4.    Babati Mjini CHADEMA
5.    Babati Vijijini CHADEMA
6.    Kiteto CHADEMA
7.    Mbulu Mjini CHADEMA
Mara
1.    Rorya CHADEMA
2.    Tarime Mjini CHADEMA
3.    Tarime Vijijini CHADEMA
4.    Musoma Vijijini CHADEMA
5.    Butiama CHADEMA
6.    Bunda Mjini CHADEMA
7.    Mwibara CHADEMA
8.    Musoma Mjini CHADEMA
9.    Bunda Vijijini CHADEMA
Mbeya
1.    Lupa CHADEMA
2.    Songwe CHADEMA
3.    Mbeya Mjini CHADEMA
4.    Kyela CHADEMA
5.    Rungwe CHADEMA
6.    Busekelo CHADEMA
7.    Ileje NCCR
8.    Mbozi Mashariki CHADEMA
9.    Momba CHADEMA
10.    Mbeya Vijijini CHADEMA
11.    Tunduma CHADEMA
12.    Viwawa CHADEMA
Morogoro
1.    Kilosa CUF
2.    Mikumi CHADEMA
3.    Morogoro Kusini CHADEMA
4.    Morogoro Kusini Mashariki CUF
5.    Kilombero CHADEMA
6.    Mlimba CHADEMA
7.    Mvomero CHADEMA
8.    Ulanga Magharibi CHADEMA
9.    Ulanga Mashariki CHADEMA
10.    Morogoro Mjini CHADEMA
Mtwara
1.    Newala Mjini CUF
2.    Newala Vijijini CUF
3.    Tandahimba CUF
4.    Mtwara Vijijini CUF
5.    Nanyamba CUF
6.    Nanyumbu CUF
7.    Lulindi NLD
8.    Masasi NLD
9.    Ndanda NLD
Mwanza
1.    Ukerewe CHADEMA
2.    Magu CHADEMA
3.    Nyamagana CHADEMA
4.    Kwimba CUF
5.    Sumve CUF
6.    Buchosa CHADEMA
7.    Sengerema CHADEMA
8.    Ilemela CHADEMA
9.    Misungwi CHADEMA
Njombe
1.    Njombe Kaskazini CHADEMA
2.    Lupembe CHADEMA
3.    Wanging’ombe CHADEMA
4.    Makete CHADEMA
5.    Ludewa CHADEMA
6.    Makambako CHADEMA
Pwani
1.    Bagamoyo CUF
2.    Chalinze CHADEMA
3.    Kibaha Mjini CHADEMA
4.    Kibaha Vijijini CHADEMA
5.    Kisarawe CUF
6.    Mkuranga CUF
7.    Rufiji utete CUF
8.    Mafia CUF
9.    Rufiji Kibiti CUF
Rukwa
1.    Nkasi Kusini CHADEMA
2.    Kwela CHADEMA
3.    Nkasi Kaskazini CHADEMA
4.    Sumbawanga Mjini CHADEMA
5.    Kalambo CHADEMA

Ruvuma
1.    Tunduru Kaskazini CUF
2.    Peramiho CHADEMA
3.    Mbinga Magharibi/Nyasa CHADEMA
4.    Mbinga Mashariki/Mbinga CHADEMA
5.    Namtumbo CUF
6.    Songea Mjini CHADEMA
7.    Tunduru Kusini CUF
8.    Madaba CHADEMA
9.    Mbinga Mjini NCCR
Shinyanga
1.    Msalala CHADEMA
2.    Kahama Mjini CHADEMA
3.    Kahama Vijijini CHADEMA
4.    Shinyanga Mjini CHADEMA
5.    Kishapu CHADEMA
6.    Ushetu CHADEMA
Simiyu
1.    Bariadi CHADEMA
2.    Maswa magharibi CHADEMA
3.    Maswa mashariki CHADEMA
4.    Kisesa CHADEMA
5.    Meatu CHADEMA
6.    Itilima CHADEMA
7.    Busega CUF
8.    Shinyanga
9.    Msalala CHADEMA
10.    Kahama Mjini CHADEMA
11.    Kahama Vijijini CHADEMA
12.    Shinyanga Mjini CHADEMA
13.    Kishapu CHADEMA
14.    Ushetu CHADEMA
Singida
1.    Iramba magharibi CHADEMA
2.    Iramba mashariki CHADEMA
3.    Singida kaskazini CHADEMA
4.    Singida Mashariki CHADEMA
5.    Singida Magharibi CHADEMA
6.    Manyoni magharibi CHADEMA
7.    Manyoni Mashariki CHADEMA
Tabora
1.    Bukene CUF
2.    Nzega Mjini CHADEMA
3.    Nzega Vijijini CUF
4.    Igunga CHADEMA
5.    Igalula CUF
6.    Tabora Kaskazini CUF
7.    Urambo CHADEMA
8.    Kaliua CUF
9.    Ulyankulu CHADEMA
10.    Sikonge CHADEMA
11.    Tabora Mjini CUF
12.    Manonga CHADEMA
Tanga
1.    Handeni Mjini CUF
2.    Handeni Vijijini CUF
3.    Kilindi CHADEMA
4.    Pangani CUF
5.    Tanga Mjini CUF
6.    Muheza CHADEMA
7.    Bumbuli CUF
8.    Mlalo CUF
9.    Lushoto CUF
10.    Korogwe CHADEMA
11.    Korogwe Vijijini CHADEMA
12.    Mkinga CUF

Mhe. John Mnyika
Kny. Katibu Mkuu – CHADEMA
Mhe. Shaweji Mketo
Kny. Katibu Mkuu – CUF
Mhe. Nderakindo Kessy
Kny. Katibu Mkuu – NCCR
Mhe. Masudi I.

Leave your comment about Mgawanyo wa Majimbo CHADEMA, CUF, NCCR, NLD (UKAWA) using the comment form below

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.